Din Hemsida

Tydlighet

Det blir allt viktigare att ha en kanal ut på internet. Många gånger är det den första kontakten med ett företag idag. Viktigt är att informationen är dagsaktuell men även att information om verksamheten är tydlig och kortfattad.

Information

  • Informationen ska vara utformad för att locka besökarna till att ta vidare kontakt.
  • Informationen ska även vara lättläst med några bilder för att förstarka intrycken.
  • En välutformad sida är färtroendeingivande.

Unik och inte en bland alla

  • Om man inte känner till internetadressen ska det vara en av de första träffarna då man söker i sökmotorerna på internet.
  • Koppla ditt socialmedia till din sida och ta det till din fördel

Hur kan vi hjälpa dig

Allt detta kan vi hjälpa er med. I vårt koncept ingår allt från helhetsåtagande till mindre förändringar på Er redan befintliga sida. Vår spetskompetens ligger i att göra dynamiska sidor där Ni själv enkelt kan uppdatera informationen. Men vi gör även sidor med statisk information som inte uppdateras så ofta.

Tillsammans med Er tar vi fram en hemsida som speglar Er verksamhet och med den funktionalitet som passar Er.